Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat dla świadczeniodawców

12-09-2019

W nawiązaniu do komunikatu dla świadczeniodawców opublikowanego 29 sierpnia 2019 r. uprzejmie informujemy, że doprecyzowaniu uległy nazwy świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej, na które od 1 września 2019 r., świadczeniodawcy są zobowiązani prowadzić nowe listy oczekujących, będące częścią harmonogramów przyjęć, w czasie rzeczywistym w aplikacji udostępnianej przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia (AP-KOLCE), zgodnie z załącznikiem nr 9 do rozporządzenia Ministra Zdrowia  sprawie zakresu niezbędnych informacji przetwarzanych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych z dnia 26 czerwca 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1207).

Aktualne brzmienie świadczeń:

71001 REHABILITACJA OGÓLNOUSTROJOWA W WARUNKACH STACJONARNYCH;

71002 REHABILITACJA NEUROLOGICZNA W WARUNKACH STACJONARNYCH;

71003 REHABILITACJA PULMONOLOGICZNA W WARUNKACH STACJONARNYCH;

71004 REHABILITACJA KARDIOLOGICZNA W WARUNKACH STACJONARNYCH;

71005 KARDIOLOGICZNA TELEREHABILITACJA HYBRYDOWA W WARUNKACH STACJONARNYCH.

źródło: Departament Analiz i Strategii

 

Wszystkie aktualności