Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat dla świadczeniodawców

24-09-2019

Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, że od okresu sprawozdawczego wrzesień 2019 r. w sprawozdawczości z zakresu list oczekujących zmianie ulega słownik świadczeń podlegających sprawozdawczości komunikatem XML.

Od 1 września 2019 r.:

  • nie będzie realizowany program lekowy o kodzie 90097 - Leczenie doustne stanów nadmiaru żelaza w organizmie;
  • zmieniona została nazwa programu o kodzie 90100. Aktualne brzmienie programu - Leczenie płaskonabłonkowego raka narządów głowy i szyi;
  • dodano nowe programy:

- 90159 - Leczenie zapalenia błony naczyniowej oka (ZBN) – część pośrednia, odcinek tylny lub cała błona naczyniowa;

- 90160 – Leczenie choroby Fabry’ego;

- 90161– Przedoperacyjne leczenie raka piersi pertuzumabem i trastuzumabem.

Wszystkie aktualności