Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat dla świadczeniodawców

26-09-2019

Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, że zgodnie z komunikatem dla świadczeniodawców opublikowanym w dniu 5 sierpnia 2019 r. na stronie Centrali NFZ -  od 1 października 2019 r. w aplikacji AP-KOLCE wdrożona zostanie obsługa słownika okolic ciała. W związku z powyższym informujemy, że wpis pacjenta na procedurę TK(20006) lub RM(20005) przekazywany z wykorzystaniem usług sieciowych zostanie skutecznie zarejestrowany w aplikacji AP-KOLCE gdy w słowniku okolic ciała będzie wskazana co najmniej jedna pozycja poziomu drugiego co tym samym oznacza, że wybranie w słowniku okolic ciała pozycji wyłącznie z poziomu pierwszego jest niewystarczające i zapis pacjenta w aplikacji AP-KOLCE nie będzie zarejestrowany. Jednocześnie informujemy, że wielokrotność wpisów w harmonogramie na procedurę TK(20006) lub RM(20005) ze wskazaną tą samą pozycją poziomu drugiego w słowniku okolic ciała będzie skutkowała ostrzeżeniem.

Pliki do pobrania

Wszystkie aktualności