Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat dla świadczeniodawców

04-10-2019

Narodowy Fundusz Zdrowia udostępnia świadczeniodawcom w formie plików .xlsx: Słownik komórek organizacyjnych podlegających sprawozdawczości komunikatem danych o listach oczekujących, Słownik świadczeń podlegających sprawozdawczości komunikatem danych o listach oczekujących oraz Słownik świadczeń podlegających sprawozdawczości w udostępnionej przez Narodowy Fundusz Zdrowia aplikacji Kolejki Centralne (AP-KOLCE) - obowiązujące od okresu sprawozdawczego wrzesień 2019 r.

Wszystkie aktualności