Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat dla świadczeniodawców

Ważne!
17-10-2019

Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, że w związku z uruchomieniem kolejnego etapu wdrażania sprawdzeń weryfikacyjnych dla komunikatu elektronicznego LEK, ujawniony w niektórych aptekach wynik sprawdzenia o numerach:

  • 61501001 - Brak potwierdzenia w systemie NFZ informacji o przekazanej e-recepcie;
  • 61501002 - Przekazane miejsce wystawienia recepty niezgodne z miejscem wskazanym na e-recepcie;
  • 61501003 - Recepta o wskazanym identyfikatorze nie została wystawiona w systemie P1;
  • 61502001 - Brak potwierdzenia z systemu P1 o wskazanej realizacji e-recepty;
  • 61502002 - Przekazany rodzaj realizacji e-recepty niezgodny ze sposobem realizacji wykazanym w systemie P1.

któremu przypisano status „ostrzeżenie” nie wpływa na uzyskanie refundacji za recepty ujęte w komunikacie o obrocie lekami, środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobami medycznymi objętymi refundacją, wynikające ze zrealizowanych recept wystawionych przez osobę uprawnioną.

Jednocześnie informujemy, że, Narodowy Fundusz Zdrowia podjął decyzję o zmianie statusu sprawdzenia na status „do bazy” do czasu wyjaśnienia wątpliwości związanych z poprawnością działania tych sprawdzeń.

Źródło: Departament Gospodarki Lekami

Wszystkie aktualności