Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat dla świadczeniodawców

24-10-2019

Narodowy Fundusz Zdrowia, rozszerzając zakres prowadzonych weryfikacji sprawozdań za wykonane usługi, wdraża nowe techniczne Centralne Warunki Walidacji i Centralne Reguły Weryfikacji wymienione w poniższej tabeli oraz  zmienia status weryfikacji sprawdzeń  51723001, 51722001, 51722002, 51722003 na krytyczny.

Wprowadzane zmiany umożliwią świadczeniodawcom sprawozdawanie świadczeń z zakresu chemioterapii i programów lekowych zgodnie z obowiązującymi zarządzeniami Prezesa NFZ.

Kod i wersja

51723001 w wersji 2.1

Nazwa

Sprawdzenie czy taryfa wskazana przez świadczeniodawcę jest zgodna z taryfą wyliczoną przez taryfikator dla programów lekowych.

Kod i wersja

51722001 w wersji 2.1

Nazwa

Sprawdzenie czy taryfa wskazana przez świadczeniodawcę jest zgodna z taryfą wyliczoną w stosunku do czasu trwania hospitalizacji w chemioterapii

Kod i wersja

51722002 w wersji 2.1

Nazwa

Sprawdzenie czy taryfa wskazana przez świadczeniodawcę jest zgodna z taryfą wyliczoną przez taryfikator

Kod i wersja

51722003 w wersji 2.1

Nazwa

Sprawdzenie czy taryfa wskazana przez świadczeniodawcę jest zgodna z taryfą wyliczoną w stosunku do czasu trwania hospitalizacji w chemioterapii z uwzględnieniem hospitalizacji jednodniowych

Kod i wersja

51705007 w wersji 2.1

Nazwa

Sprawdzenie, czy wykazano wymaganą przyczynę udzielenia świadczenia chemioterapia i programy lekowe.

Kod i wersja

51712011 w wersji 2.1

Nazwa

Sprawdzenie prawidłowości liczby dni, na które wydano pacjentowi leki do zażycia w domu w ramach wszystkich pozycji rozliczeniowych wykazanych w danym dniu dla danego kodu EAN/ kodu procedury (nfz: chemioterapia/liczba dni)
 

Kod i wersja

51715034 w wersji 2.1

Nazwa

Sprawdzenie, czy kod EAN wykazany w pozycji rozliczeniowej mógł być sprawozdany z kodem zakresu przekazanym w ramach elementu nfz: chemioterapia

Kod i wersja

51715040 w wersji 2.1

Nazwa

Sprawdzenie, czy nie przekroczono dopuszczalnej długości czasu udzielania świadczeń w programie lekowym

Kod i wersja

51715042 w wersji 2.1

Nazwa

Sprawdzenie, czy rozliczono raz krotność o wartości 1 dla diagnostyk w programach, których całość terapii trwa krócej niż 12 miesięcy

Kod i wersja

51715045 w wersji 2.1

Nazwa

Sprawdzenie, czy w ramach sprawozdawanego świadczenia
z zakresu chemioterapia podano dodatkowo wymaganą substancję czynną.

Kod i wersja

51715047 w wersji 2.1

Nazwa

Sprawdzenie, czy w ramach sprawozdawanego świadczenia z zakresu chemioterapia podano dodatkowo wymaganą substancję czynną

 
Źródło: Departament Gospodarki Lekami
Wszystkie aktualności