Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat dla świadczeniodawców

15-11-2019

W nawiązaniu do komunikatu dla świadczeniodawców z dnia 11 września 2019 r., który precyzuje zapisy komunikatu xml SWIAD w wersji 9.9.1, opublikowany został w poniższym pliku aktualny na dzień 13 listopada 2019 r. zbiorczy wykaz kodów modyfikatorów taryfy, w związku z dodaniem elementu "nfz:modyfikator" we wspomnianej wersji komunikatu xml SWIAD. Element "nfz:modyfikator" wymagany będzie dla hospitalizacji zakończonych po dniu 31 grudnia 2019 r.

 

źródło: Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej  

Wszystkie aktualności