Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat dla świadczeniodawców

15-11-2019

Na podstawie § 13 ust. 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1207) w sprawie zakresu niezbędnych informacji przetwarzanych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych - harmonogramy przyjęć na udzielenie świadczeń gwarantowanych wymienionych w części IV pkt 6-7 załącznika nr 9 do rozporządzenia (fizjoterapia ambulatoryjna i fizjoterapia domowa) mają być prowadzone od dnia 1 stycznia 2020 r.

Do dnia 1 stycznia 2020 r. świadczeniodawcy udzielający tych świadczeń mają obowiązek wprowadzić do aplikacji udostępnionej przez Fundusz dane osób oczekujących na te świadczenia według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.

W związku z tym, że wszyscy świadczeniodawcy posiadający umowę z oddziałami wojewódzkimi NFZ na przedmiotowe świadczenia mają obowiązek założyć i prowadzić harmonogramy przyjęć, w tym listy oczekujących, na udzielenie świadczenia, w czasie rzeczywistym w aplikacji udostępnionej przez Prezesa Funduszu (AP-KOLCE) – Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia - z dniem 15 listopada udostępnia techniczną możliwość założenia harmonogramów przyjęć na fizjoterapię.

Aby uzyskać dostęp do aplikacji AP-KOLCE przez świadczeniodawców realizujących świadczenia w zakresie fizjoterapii wymagane jest nadanie przez nich odpowiednich uprawnień administratorowi oraz operatorom. Sposób ich nadania opisany jest na stronach 5-8 Instrukcji użytkownika aplikacji AP-KOLCE, dostępnej pod adresem:

https://dilo.nfz.gov.pl/ap-kolce/app/AP-KOLCE_inst_uzyt.pdf

W instrukcji wyjaśnione jest także w jaki sposób założyć harmonogramy przyjęć oraz jak korzystać z aplikacji.

Aby nie dopuścić do sytuacji, jaka miała miejsce w przypadku 5-ciu świadczeń rehabilitacji stacjonarnej, polegającej na niemożliwości ręcznego (lub za pomocą pliku .kwx) dopisania pacjenta, który został już wcześniej wykazany w innym miejscu udzielania świadczenia, przez innego świadczeniodawcę, w przejściowym okresie przeniesienia informacji o pacjentach dopuszczone zostaną wielokrotne wpisy na ww. listach oczekujących.

Po zasileniu harmonogramów przyjęć danymi o pacjentach uruchomiona zostanie przygotowywana aktualnie procedura dla OW wykreślania pacjentów z wielokrotnymi wpisami na fizjoterapię ambulatoryjną i fizjoterapię domową.

 

Wszystkie aktualności