Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat dla świadczeniodawców

22-11-2019

Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, że od okresu sprawozdawczego listopad 2019 r. w sprawozdawczości z zakresu list oczekujących zmianie ulega słownik świadczeń podlegających sprawozdawczości komunikatem XML.

Od 1 listopada 2019 r. zmienione zostały nazwy programów o kodach:

  • 90094  Aktualne brzmienie programu - Leczenie stwardnienia rozsianego po niepowodzeniu terapii lekami pierwszego rzutu lub szybko rozwijającej się ciężkiej postaci stwardnienia rozsianego lub pierwotnie postępującej postaci stwardnienia rozsianego;
  • 90158  Aktualne brzmienie programu - Leczenie chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową wenetoklaksem lub wenetotlaksem w skajarzeniu z rytuksymabem.

 

źródło: Departament Analiz i Strategii

Wszystkie aktualności