Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat dla świadczeniodawców

11-12-2019

Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, że w związku z art. 23b ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1373 z późn. zm.) Fundusz jest obowiązany do kontaktu ze świadczeniobiorcami w celu przypominania o wyznaczonym terminie udzielenia świadczeń, dla których są prowadzone harmonogramy przyjęć w aplikacji udostępnionej przez Prezesa Funduszu.  Od 25 listopada br. uruchomione zostało rozwiązanie o zasięgu ogólnopolskim, polegające na wysyłaniu na cztery dni przed planowaną wizytą wiadomości SMS z przypomnieniem o wizycie - do wszystkich pacjentów oczekujących, zarejestrowanych w aplikacji AP-KOLCE. W treści SMS zawarta jest informacja o możliwości odwołania wizyty u świadczeniodawcy. Powiadamianie jest realizowane przez Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia. Ponieważ wysyłka wiadomości bazuje na danych wprowadzanych przez placówki medyczne, zwracamy Państwa uwagę na konieczność starannego prowadzenia harmonogramów przyjęć oraz ciągłego monitorowania prawidłowości planowanych terminów udzielenia świadczenia w aplikacji AP-KOLCE. W sytuacji, gdy planowany termin wypada np. na niedzielę, święto - należy go odpowiednio wcześniej poprawić, tak aby informacja o wizycie była prawidłowa.

źródło: Departament Analiz i Innowacji

Wszystkie aktualności