Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat dla świadczeniodawców

17-12-2019

Informujemy, że od 1 stycznia 2020 r. obowiązuje nowe brzmienie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.1373 z późn. zm.), które zostało rozszerzone o stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne inne niż szpitalne (np. świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej, opieki paliatywnej i hospicyjnej), dla których świadczeniodawcy są zobowiązani prowadzić harmonogramy/listy oczekujących. Są to:

  • 2140    Zespół długoterminowej opieki domowej,
  • 2141    Zespół długoterminowej opieki domowej dla dzieci,
  • 2142    Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa,
  • 2180    Hospicjum domowe/zespół domowej opieki paliatywnej,
  • 2181    Hospicjum domowe/zespół domowej opieki paliatywnej dla dzieci,
  • 2184    Hospicjum stacjonarne/ stacjonarny ośrodek opieki paliatywnej,
  • 5160    Zakład/oddział pielęgnacyjno-opiekuńczy, 
  • 5161    Zakład/oddział pielęgnacyjno-opiekuńczy dla dzieci, 
  • 5170    Zakład/oddział opiekuńczo-leczniczy, 
  • 5171    Zakład/oddział opiekuńczo-leczniczy dla dzieci. 

Zgodnie z art. 19a ust. 5 ww. ustawy świadczeniodawca może nie wpisywać w harmonogramie przyjęć terminu udzielenia świadczenia w przypadku świadczeń:

1) pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej,
2) opieki paliatywnej i hospicyjnej, innych niż:

a) udzielane w warunkach ambulatoryjnych,
b) świadczenia perinatalnej opieki paliatywnej.

Dla powyższych świadczeń, świadczeniodawcy nie przekazują pierwszego wolnego terminu udzielenia świadczenia (art. 23 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.1373 z późn. zm.)

Wszystkie aktualności