Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat dla świadczeniodawców

17-12-2019

Przypominamy, że od 1 stycznia 2020 r. zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.1373 z późn. zm.), wszyscy świadczeniodawcy prowadzący listy oczekujących na udzielania świadczeń opieki zdrowotnej są zobowiązani do założenia i prowadzenia harmonogramów przyjęć.

Zasady prowadzenia harmonogramów przyjęć zostały opisane w art. 19a ww. ustawy oraz w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zakresu niezbędnych informacji przetwarzanych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1207 z późn. zm.).

Jednocześnie informujemy, że do:

  • szpitalnego oddziału ratunkowego,
  • izby przyjęć,
  • oddziału intensywnej opieki medycznej,
  • poradni pediatrycznych,
  • poradni chorób wewnętrznych,
  • poradni chorób wewnętrznych dla dzieci

nie są prowadzone harmonogramy przyjęć/listy oczekujących.

Pacjent, który po pobycie w szpitalnym oddziale ratunkowym (SOR) zostaje celem dalszego leczenia przeniesiony na inny oddział szpitalny powinien być wpisany do harmonogramu przyjęć w danym oddziale szpitalnym z kategorią świadczeniobiorcy „kontynuujący leczenie”. Taka sama zasada dotyczy pacjentów, którzy są przenoszeni między oddziałami (w każdym oddziale pacjent powinien być wpisany w harmonogram przyjęć).

 

 

Wszystkie aktualności