Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat dla świadczeniodawców

Ważne!
24-12-2019

Komunikat w sprawie warunków finansowania świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych przez lekarza POZ

W wyniku uzgodnień z organizacjami zrzeszającymi świadczeniodawców POZ zostały wypracowane dwie wersje rozwiązań dotyczących warunków finansowania świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych przez lekarza POZ (wersja nr 1 – Porozumienie Zielonogórskie, wersja nr 2 - Porozumienie Prawodawców Ochrony Zdrowia). Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia przedstawia projekt regulacji dotyczących ww. zagadnień w celu zaopiniowania.

Wersja nr 1 - PZ

Wartości stawek kapitacyjnych, porad i ryczałtów

L.p.

Nazwa świadczenia

Jednostka rozliczeniowa

Od 1 grudnia do 31 grudnia 2019 r.

Od 1 stycznia do 31 marca 2020 r.

Od 1 kwietnia do 30 czerwca 2020 r.

Od 1 lipca do 30 września 2020 r.

Od 1 października 2020 r.

Zakres świadczeń lekarza poz

1.1

Świadczenia lekarza poz

Stawka kapitacyjna

162,60

162,60

166,20

168,60

171,00

1.1a

Świadczenia lekarza poz – w przypadku posiadania certyfikatu akredytacyjnego

Stawka kapitacyjna

164,16

164,16

167,76

170,16

172,56

1.1b

Świadczenia lekarza poz – w przypadku porad w ramach których wystawiono od 5% do 30% e-recept z ogólnej liczby porad w ramach których wystawiono recepty

Stawka kapitacyjna

162,60

x

x

x

x

1.1c

Świadczenia lekarza poz – w przypadku porad w ramach których wystawiono powyżej 30% do 50% e-recept z ogólnej liczby porad w ramach których wystawiono recepty

Stawka kapitacyjna

164,16

x

x

x

x

1.1d

Świadczenia lekarza poz – w przypadku porad w ramach których wystawiono powyżej 50% do 80% e-recept z ogólnej liczby porad w ramach których wystawiono recepty

Stawka kapitacyjna

165,72

x

x

x

x

1.1e

Świadczenia lekarza poz – w przypadku porad w ramach których wystawiono powyżej 80% e-recept z ogólnej liczby porad w ramach których wystawiono recepty

Stawka kapitacyjna

167,40

x

x

x

x

1.1f

Świadczenia lekarza poz – w przypadku posiadania certyfikatu akredytacyjnego oraz w przypadku porad w ramach których wystawiono od 5% do 30% e-recept z ogólnej liczby porad w ramach których wystawiono recepty

Stawka kapitacyjna

164,16

x

x

x

x

1.1g

Świadczenia lekarza poz – w przypadku posiadania certyfikatu akredytacyjnego oraz w przypadku porad w ramach których wystawiono powyżej 30% do 50% e-recept z ogólnej liczby porad w ramach których wystawiono recepty

Stawka kapitacyjna

165,72

x

x

x

x

1.1h

Świadczenia lekarza poz – w przypadku posiadania certyfikatu akredytacyjnego oraz w przypadku porad w ramach których wystawiono powyżej 50% do 80% e-recept z ogólnej liczby porad w ramach których wystawiono recepty

Stawka kapitacyjna

167,40

x

x

x

x

1.1i

Świadczenia lekarza poz – w przypadku posiadania certyfikatu akredytacyjnego oraz w przypadku porad w ramach których wystawiono powyżej 80% e-recept z ogólnej liczby porad w ramach których wystawiono recepty

Stawka kapitacyjna

168,96

x

x

x

x

1.2

Świadczenie lekarza poz w profilaktyce CHUK

Porada

110,00

110,00

110,00

110,00

110,00

1.3

Świadczenie lekarza poz udzielane w stanach nagłych zachorowań ubezpieczonym spoza OW oraz z terenu OW ale spoza gminy własnej i sąsiadujących i spoza listy zadeklarowanych pacjentów

Porada

49,00

75,00

75,00

75,00

75,00

1.4

Świadczenie lekarza poz udzielane osobom spoza listy świadczeniobiorców innym niż ubezpieczone uprawnionym do świadczeń zgodnie z treścią art. 2 ust. 1 pkt. 2-4 oraz art. 54 ustawy, osobom uprawnionym jedynie na podstawie przepisów art. 12 pkt 6 lub 9 ustawy oraz obcokrajowcom posiadającym ubezpieczenie zdrowotne na podstawie zgłoszenia, w związku z czasowym zatrudnieniem na terytorium RP

Porada

49,00

75,00

75,00

75,00

75,00

1.5

Świadczenie lekarza poz udzielane w stanach zachorowań osobom uprawnionym na podstawie przepisów o koordynacji (EKUZ, Certyfikat)

Porada

49,00

75,00

75,00

75,00

75,00

1.6

Świadczenie lekarza poz w ramach kwalifikacji do realizacji transportu ,,dalekiego” w POZ

Porada

20,00

20,00

20,00

20,00

20,00

1.7

Świadczenie lekarza poz związane z wydaniem karty DiLO

Porada

50,00

50,00

50,00

50,00

50,00

1.8

Świadczenie lekarza poz związane z  zapewnieniem dostępności do świadczeń na terenach o małej gęstości zaludnienia

Ryczałt miesięczny

5 000,00

5 000,00

5 000,00

5 000,00

5 000,00

1.9

Świadczenie lekarza poz związane ze zgłaszalnością pacjentek zakwalifikowanych do realizacji świadczeń profilaktyki raka szyjki macicy (od 1 kwietnia 2020 r.)

Ryczałt miesięczny

300,00

300,00

300,00

300,00

300,00

 

Wersja nr 2 - PPOZ

Wartości stawek kapitacyjnych, porad i ryczałtów

L.p.

Nazwa świadczenia

Jednostka rozliczeniowa

Od 1 grudnia

do 31  grudnia 2019 r.

Od 1 stycznia 2020 r.

Zakres świadczeń lekarza poz

1.1

Świadczenia lekarza poz

Stawka kapitacyjna

159,00

164,52

1.1a

Świadczenia lekarza poz – w przypadku posiadania certyfikatu akredytacyjnego

Stawka kapitacyjna

160,56

166,20

1.1b

Świadczenia lekarza poz – w przypadku porad w ramach których wystawiono od 5% do 30% e-recept z ogólnej liczby porad w ramach których wystawiono recepty

Stawka kapitacyjna

159,00

x

1.1c

Świadczenia lekarza poz – w przypadku porad w ramach których wystawiono powyżej 30% do 50% e-recept z ogólnej liczby porad w ramach których wystawiono recepty

Stawka kapitacyjna

160,56

x

1.1d

Świadczenia lekarza poz – w przypadku porad w ramach których wystawiono powyżej 50% do 80% e-recept z ogólnej liczby porad w ramach których wystawiono recepty

Stawka kapitacyjna

162,12

x

1.1e

Świadczenia lekarza poz – w przypadku porad w ramach których wystawiono powyżej 80% e-recept z ogólnej liczby porad w ramach których wystawiono recepty

Stawka kapitacyjna

163,80

x

1.1f

Świadczenia lekarza poz – w przypadku posiadania certyfikatu akredytacyjnego oraz w przypadku porad w ramach których wystawiono od 5% do 30% e-recept z ogólnej liczby porad w ramach których wystawiono recepty

Stawka kapitacyjna

160,56

x

1.1g

Świadczenia lekarza poz – w przypadku posiadania certyfikatu akredytacyjnego oraz w przypadku porad w ramach których wystawiono powyżej 30% do 50% e-recept z ogólnej liczby porad w ramach których wystawiono recepty

Stawka kapitacyjna

162,12

x

1.1h

Świadczenia lekarza poz – w przypadku posiadania certyfikatu akredytacyjnego oraz w przypadku porad w ramach których wystawiono powyżej 50% do 80% e-recept z ogólnej liczby porad w ramach których wystawiono recepty

Stawka kapitacyjna

163,80

x

1.1i

Świadczenia lekarza poz – w przypadku posiadania certyfikatu akredytacyjnego oraz w przypadku porad w ramach których wystawiono powyżej 80% e-recept z ogólnej liczby porad w ramach których wystawiono recepty

Stawka kapitacyjna

165,36

x

1.1j

Świadczenia lekarza poz – w przypadku gotowości do udzielania teleporad

Stawka kapitacyjna

x

1,20

1.2

Świadczenie lekarza poz w profilaktyce CHUK

Porada

110,00

110,00

1.3

Świadczenie lekarza poz udzielane w stanach nagłych zachorowań ubezpieczonym spoza OW oraz z terenu OW ale spoza gminy własnej i sąsiadujących i spoza listy zadeklarowanych pacjentów

Porada

49,00

49,00

1.4

Świadczenie lekarza poz udzielane osobom spoza listy świadczeniobiorców innym niż ubezpieczone uprawnionym do świadczeń zgodnie z treścią art. 2 ust. 1 pkt. 2-4 oraz art. 54 ustawy, osobom uprawnionym jedynie na podstawie przepisów art. 12 pkt 6 lub 9 ustawy oraz obcokrajowcom posiadającym ubezpieczenie zdrowotne na podstawie zgłoszenia, w związku z czasowym zatrudnieniem na terytorium RP

Porada

49,00

49,00

1.5

Świadczenie lekarza poz udzielane w stanach zachorowań osobom uprawnionym na podstawie przepisów o koordynacji (EKUZ, Certyfikat)

Porada

49,00

49,00

1.6

Świadczenie lekarza poz w ramach kwalifikacji do realizacji transportu ,,dalekiego” w POZ

Porada

20,00

20,00

1.7

Świadczenie lekarza poz związane z wydaniem karty DiLO

Porada

50,00

50,00

1.8

Świadczenie lekarza poz związane z  zapewnieniem dostępności do świadczeń na terenach o małej gęstości zaludnienia

Ryczałt miesięczny

5 000,00

5 000,00

1.9

Świadczenie lekarza poz związane ze zgłaszalnością pacjentek zakwalifikowanych do realizacji świadczeń profilaktyki raka szyjki macicy (od 1 kwietnia 2020 r.)

Ryczałt miesięczny

300,00

300,00

W związku z powyższym Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia oczekuje na opinie i uwagi do przedmiotowego projektu w terminie do dnia 30 grudnia 2019 r. do godziny 10:00 (liczy się data wpływu do Centrali Funduszu), które należy przesłać wyłącznie w wersji elektronicznej pod adres poczty elektronicznej: sekretariat.dsoz@nfz.gov.pl.

Wszystkie aktualności