Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat dla świadczeniodawców

02-01-2020

Opublikowano nową wersję słownika ICD-9 w wersji 5.45.

Zmiany wprowadzone w wersji 5.45 dotyczą dopisania kodów procedur medycznych:

Kod

Nazwa

Data obowiązywania

04.231

Zniszczenie nerwów czaszkowych przez ablację w wyniku działania prądu wysokiej częstotliwości (RFA)

od 01.01.2020 r.

04.232

Zniszczenie nerwów obwodowych przez ablację w wyniku działania prądu wysokiej częstotliwości (RFA)

od 01.01.2020 r.

78.2481

Osteotomia - kości stępu i kości śródstopia

od 01.01.2020 r.

78.2482

Resekcja kości stępu

od 01.01.2020 r.

78.2483

Resekcja kości śródstopia / paliczki (stopy)

od 01.01.2020 r.

78.2484

Osteotomia paliczki (stopy)

od 01.01.2020 r.

99.998

Podanie doustne sterydów

od 01.01.2020 r.

oraz zmiany daty obowiązywania (wybieralności) kodów procedur medycznych:

Kod

Nazwa

Data obowiązywania

04.23

Zniszczenie nerwów czaszkowych lub obwodowych przez ablację w wyniku działania prądu wysokiej częstotliwości (RFA)

od 01.07.2008 r.

do 31.12.2019 r.

78.248

Resekcja/ osteotomia - kości stępu/ kości śródstopia/ paliczki (stopy)

od 01.07.2008 r.

do 31.12.2019 r.

 

Aktualna wersja

Pliki do pobrania
Wszystkie aktualności