Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat dla świadczeniodawców

07-01-2020

Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, że w związku z publikacją w Dzienniku Ustaw w dniu 30 grudnia 2019 r. pod poz. 2532 nowelizacji rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie zakresu niezbędnych informacji przetwarzanych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych z dnia 26 czerwca 2019 r. - od 1 stycznia 2020 r. zmianie uległy kody przyczyn zmiany terminu w harmonogramie przyjęć/liście oczekujących, określone w tabeli nr 14 rozporządzenia oraz kody przyczyn skreślenia z harmonogramu przyjęć/listy oczekujących, określone w tabeli nr 16 rozporządzenia. Aktualnie obowiązująca wersja ww. kodów została już zaimplementowana do SI NFZ.

źródło: Departament Analiz i Innowacji

Wszystkie aktualności