Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat dla świadczeniodawców

03-02-2020

W związku z wejściem w życie dnia 17 stycznia 2020 r. zarządzenia nr 7/2020/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień, oraz mając na uwadze możliwości systemu informatycznego obsługującego umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia, Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, iż sprawozdawanie lub rozliczanie świadczeń określonych w załączniku nr 1 do ww. zarządzenia dotyczy świadczeń udzielonych od 1 stycznia 2020 r.

Ponadto mając na uwadze realizację obowiązku określonego w § 18 ust. 4 powyższego zarządzenia, dotyczącego potwierdzania przez uczestnika udziału w sesji, w sytuacji odmowy uzyskania takiego potwierdzenia na piśmie lub gdy uzyskanie podpisu może w sposób istotny wpłynąć na proces terapeutyczny, dopuszcza się aby świadczeniodawca odnotowywał jedynie w dokumentacji indywidualnej wewnętrznej świadczeniobiorcy miejsce oraz datę i godzinę z minutami rozpoczęcia i zakończenia ww. świadczenia.

źródło: Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej

 

Wszystkie aktualności