Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat dla świadczeniodawców

11-02-2020

Komunikat w sprawie zmiany kodów świadczeń stanowiących kod jednostki statystycznej określonej w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie zakresu niezbędnych informacji przetwarzanych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych

dotyczy elementu komunikatu sprawozdawczego SWIAD: swiadczenie@kod-swiad

Na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji przetwarzanych przez świadczeniodawców (Dz.U.2532.2019), zostały określone do stosowania nowe kody świadczeń (załącznik nr 1 do ww.  rozporządzenia). Aby umożliwić bezproblemowy obieg informacji o zrealizowanych świadczeniach opieki zdrowotnej w raportach statystycznych przesyłanych przez Świadczeniodawców, NFZ proponuje przyjęcie następujących zasad ujednolicenia sprawozdawczości w tym zakresie.

  • Nowe kody świadczeń (według załącznika nr 1 do rozporządzenia) należy sprawozdawać w kontaktach/ pobytach (swiadczenie@ data-od) rozpoczętych po 31.12.2019 r.
  • Dla kontaktów/ pobytów (swiadczenie@data-od) rozpoczętych przed 01.01.2020 r. należy sprawozdawać stare kody świadczeń (zgodnie z tabelą nr 3 załącznika nr 1 do poprzedniej wersji rozporządzenia), zwłaszcza jeżeli zawierają one pozycje rozliczane według schematu na koniec realizacji produktu, a kończące się w różnych okresach rozliczeniowych (rozliczane w 2019 i 2020 roku).
  • Dla długo trwających kontaktów/pobytów sugerujemy maksymalnie do dnia 31.03.2020 r. techniczne zamkniecie kontaktu/pobytu (swiadczenie@data-do) i otworzenie nowego.
Wszystkie aktualności