Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat dla świadczeniodawców

17-03-2020

Komunikat dla świadczeniodawców oraz dostawców oprogramowania dotyczący obsługi zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne

Informujemy, że zaktualizowana została specyfikacja usług do obsługi zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne.

Zmiany uwzględnione w wersji 2.1.4:

 • Komunikat zpo-document-request – uniemożliwiono pobranie III i IV części dokumentu zlecenia zaopatrzenia oraz pobranie II i III części dokumentu zlecenia naprawy (format PDF) w przypadku negatywnego wyniku weryfikacji dokumentu żądania potwierdzenia realizacji zlecenia. 
 • Umożliwienie przesłania nowej wersji dokumentu zlecenia bez wypełnionego atrybutu: nr-zlecenia-nfz, w przypadku, gdy nadawca dokumentu nie otrzymał potwierdzenia dostarczenia poprzedniej wersji dokumentu zlecenia.
 • Rozszerzenie długości dla pola nr-dokumentu dla dokumentów potwierdzających uprawnienia dodatkowe we wszystkich dokumentach, gdzie to pole występuje.
 • Rozszerzenie w dokumencie zlecenia zakresu wartości dla atrybutu cylinder dla soczewek.
 • Zmiana wymagalności dla atrybutu upraw-dod-dok dokumentu z wynikiem weryfikacji zlecenia.
 • Doprecyzowanie, że jako podmiot realizujący zlecenie w dokumentach dotyczących realizacji zlecenia (sekcja podmiot-realizacji-zlecenia i swd) należy wskazywać podmiot, który zawarł z NFZ umowę w zakresie zaopatrzenia w wyroby medyczne. Informacja istotna w przypadku realizacji zlecenia przez podwykonawcę takiego podmiotu.
 • Zmiana wymagalności dla atrybutu: id-prod-handl w sekcji wydany-prod-handl w dokumencie żądania potwierdzenia realizacji zlecenia.
 • Dodanie atrybutu: id-prod-handl w sekcji: dane-naprawy dokumencie żądania potwierdzenia realizacji zlecenia.
 • Dodanie atrybutu rodzaj-odbioru w informacjach o potwierdzeniu odbioru w dokumencie żądania potwierdzenia realizacji zlecenia.
 • Rezygnacja z sekcji oswiadczenie w dokumencie zlecenia naprawy.
 • Dodanie atrybutu ow-nfz w sekcji jest-zlecenie dokumentu zlecenia naprawy.
 • Doprecyzowanie w dokumencie zlecenia naprawy, że dokument ten może mieć wskazaną tylko jedną stronę dla przedmiotu naprawy.
 • Dodanie w dokumencie z wynikiem weryfikacji zlecenia atrybutu ocena-ow.
 • Dodanie w dokumencie zlecenia atrybutu: dod-informacje w sekcji uzasad-zaopatrz umożliwiającego przekazanie dodatkowych wskazań dotyczących wyrobu medycznego (dostępne od 1 kwietnia 2020 r.)

Wszelkie uwagi dot. specyfikacji prosimy przekazywać do 24.03.2020 r. na adres:

Wszystkie aktualności