Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat dla świadczeniodawców

20-03-2020

Opublikowano nową wersję słownika ICD-9 w wersji 5.47.

Zmiana wprowadzona w wersji 5.47 dotyczy dopisania kodów procedur medycznych:

Kod

Nazwa

Data

obowiązywania

54.992

Usunięcie cewnika do dializy otrzewnowej

od 01.01.2020 r.

89.046

Wizyta pielęgniarki/położnej z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych
lub systemów łączności

od 17.03.2020 r.

94.471

Porada psychologiczna z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych

od 17.03.2020 r.

94.481

Sesja psychoterapii z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych

od 17.03.2020 r.

94.482

Wizyta instruktora terapii uzależnień z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych

od 17.03.2020 r.

Strona z plikami w formacie XML

Źródło: Depatament Świadczeń Opieki Zdrowotnej

 

Pliki do pobrania
Wszystkie aktualności