Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat dla świadczeniodawców

30-03-2020

Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, że w dniu 31-03-2020 w godzinach między 17:00 a 24:00 nastąpi aktualizacja środowiska produkcyjnego AP-KOLCE co może spowodować utrudnienia w dostępie do aplikacji.

Aktualizacja zawiera zmiany w zakresie obsługi nowych formatów komunikatów dotyczących list oczekujących. Zmiany umożliwią sprawozdanie przez świadczeniodawców wyróżnika wskazującego realizację świadczeń dla dzieci w komórkach, których specjalność wskazuje na realizację dla dorosłych.

Od 01 kwietnia będą obowiązywały LIOCZ 7.3, KOL 4.1 oraz Interfejs dostępowy z wykorzystaniem usług sieciowych w wersji 4.1. Dotychczas obowiązujące wersje ww. komunikatów będą obsługiwane przez miesiąc.

Na środowisku testowym obsługa komunikatów w nowej wersji jest dostępna od 30 marca.

Podstawą prawną wdrożenia jest zapis  §8 ust. 4 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie zakresu niezbędnych informacji przetwarzanych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych z dnia 26 czerwca 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1207 z późn. zm.)

Zarządzenie w sprawie ustalenia jednolitego pliku sprawozdawczego w postaci szczegółowych komunikatów sprawozdawczych XML zostanie zaktualizowane w terminie późniejszym.

Wszystkie aktualności