Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat dla świadczeniodawców

05-08-2020

Komunikat dla świadczeniodawców dotyczący sprawozdawania świadczeń opieki zdrowotnej wymagających zgody płatnika

dotyczy elementu komunikatu sprawozdawczego SWIAD: nfz: zgoda-plat. Uzupełnia komunikat z dnia 1 lipca 2020 r.: https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-

Przypominamy, że w 2020 roku w celu uproszczenia indywidualnego rozliczenia świadczeń udzielonych w określonych przez płatnika zdarzeniach medycznych zostały wprowadzone nowe typy zgód. Mają one charakter zgody „domyślnej” (a konto, z góry), udzielonej awansem dla wszystkich epizodów, przy spełnieniu przez świadczeniodawcę określonych przez NFZ warunków. Umożliwiają dokonanie rozliczenia w sposób automatyczny, bez dodatkowych czynności administracyjnych.

Wykazanie odpowiedniej wartości  w  elemencie  nfz:zgoda-plat/typ-zgody  oraz  nr-zgody,  w określonych danym typem zgody sytuacjach, zastępuje dotychczasową konieczność składania i procedowania wniosków o indywidulne rozliczenia świadczenia (BRI). Stanowi poświadczenie świadczeniodawcy o uzasadnieniu przedstawionego do rozliczenia przypadku.

 

7

nfz:zgoda- plat

 

 

0-n

 

 

Zgoda płatnika

Występuje o ile wykonanie świadczenia z katalogu płatnika (dawniej produktu

jednostkowego) wymaga zgody płatnika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

typ-zgody

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 cyfra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Typ zgody płatnika

Wartości:

 

4 – Zgoda indywidualna na świadczenie z katalogu płatnika dla pacjenta

 

5 – Udział w badaniuklinicznym

 

6 – Medycznie uzasadnione leczenie mężczyzny w zakresach ginekologii, potwierdzone w dokumentacji

 

7 – Leczenie psychiatryczne w zakresach świadczeń dla dzieci i młodzieży pacjentów pełnoletnich, kontynuujących naukę

 

8 – Medycznie uzasadnione leczenie pacjentów pełnoletnich w zakresach świadczeń dla dzieci i młodzieży w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenieuzależnień, potwierdzone w dokumentacji pacjenta

 

9 –

 

 

nr-zgody

1

do 17 znaków

Nr zgody płatnika

 

 

Na dzień dzisiejszy atrybut typ-zgody może przyjmować wartości:


4. zgoda indywidualna na świadczenie z katalogu płatnika dlapacjenta


5. udział w badaniuklinicznym


6. medycznie uzasadnione leczenie mężczyzny w zakresach ginekologii, potwierdzonew dokumentacjipacjenta
 

dotyczy zwłaszcza świadczeń opieki zdrowotnej realizowanych w ramach umów ambulatoryjnej opieki specjalistycznej oraz lecznictwa szpitalnego – wymagane uzasadnienie przypadku w wewnętrznej dokumentacji medycznej indywidualnej.
 

7. leczenie psychiatryczne w zakresach świadczeń dla dzieci i młodzieżypacjentów pełnoletnich kontynuujących naukę
 

dotyczy  przepisów    zarządzenia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień § 18 pkt 35   –   wymagany   wpis   w dokumentacji   indywidualnej   wewnętrznej   dot.   uprawnienia   tego świadczeniobiorcy do świadczeń w związku z kontynuacją nauki w szkole ponadpodstawowej

 

8. medycznie uzasadnione leczenie pacjentów pełnoletnich w zakresach świadczeń dla dzieciimłodzieżywrodzajuopiekapsychiatrycznaileczenieuzależnień,potwierdzone w dokumentacjipacjenta
 

dotyczy przepisów zarządzenia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień § 18 pkt 37 – wymagane uzasadnienie przypadku w wewnętrznej dokumentacji medycznej indywidualnej, nie dłużej niż do ukończenia 21. roku życia przez pacjenta

 

Dla typów zgody 6,7,8 atrybut nr-zgody przyjmuje te same wartości co atrybut typ-zgody czyli odpowiednio 6,7,8.

Wszystkie aktualności