Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat dla świadczeniodawców

17-09-2020

Informujemy, że od okresu sprawozdawczego wrzesień 2020 r. w sprawozdawczości z zakresu list oczekujących zmianie ulega słownik świadczeń podlegających sprawozdawczości komunikatem XML.

Od 1 września 2020 r. wprowadzono następujące zmiany:

zmieniono nazwy programów o kodach:

  • 90122 - Leczenie chorych na pierwotne chłoniaki skórne T – komórkowe;
  • 90123 - Leczenie immunoglobulinami chorób neurologicznych;
  • 90133 - Leczenie chorych na chłoniaki CD30+;
  • 90138 - Leczenie pacjentów z ciężką, aktywną postacią spondyloartropatii (SpA) bez zmian radiograficznych charakterystycznych dla ZZSK;

skreślone zostały programy o kodach:

  • 90055 - Leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C;
  • 90096 - Leczenie czerniaka skóry;
  • 90128 - Leczenie czerniaka skojarzoną terapią dabrafenibem i trametynibem;

dodano nowy program lekowy, którym przypisano nowy kod:

  • 90166 - Leczenie dinutuksymabem beta pacjentów z nerwiakiem zarodkowym współczulnym;
Wszystkie aktualności