Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat dla świadczeniodawców

20-11-2020

Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, że od okresu sprawozdawczego listopad 2020 r.w sprawozdawczości z zakresu list oczekujących zmianie ulega słownik świadczeń podlegających sprawozdawczości komunikatem XML.

Od 1 listopada 2020 r. wprowadzono następujące zmiany:

zmieniono nazwy programów o kodach:

  • 90149 - Piksantron w leczeniu chorych na chłoniaki złośliwe,
  • 90156 - Leczenie inhibitorami PCSK-9 pacjentów z zaburzeniami lipidowymi;

dodano nowe programy lekowe, którym przypisano nowe kody:

  • 90167- Leczenie ciężkiego niedoboru hormonu wzrostu u pacjentów dorosłych oraz u młodzieży po zakończeniu terapii promującej wzrastanie,
  • 90168 - Leczenie mukowiscydozy;
Wszystkie aktualności