Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat dla świadczeniodawców

23-11-2020

Informujemy, że od 1 grudnia 2020 r. w aplikacji AP-KOLCE usunięty zostanie obowiązek przekazywania informacji o dacie oceny kolejki.

Zmiana została uwzględniona również w komunikacie LIOCZ. Zaktualizowana została krotność atrybutu data-oceny elementu lista-oczek. Wersja komunikatu LIOCZ 7.3 pozostaje bez zmian

 


Podstawa prawna:

Art. 21 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1398) uchylony art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 14 sierpnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia funkcjonowania ochrony zdrowia w związku z epidemią COVID-19 oraz po jej ustaniu (Dz. U. z 2020 r. poz. 1493)

Wszystkie aktualności