Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat dla świadczeniodawców

19-01-2021

Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, że od okresu sprawozdawczego styczeń 2021 r. w sprawozdawczości z zakresu list oczekujących zmianie ulega słownik świadczeń podlegających sprawozdawczości komunikatem XML.

Od 1 stycznia 2021 r. wprowadzono następujące zmiany:

zmieniono nazwy programów o kodach:

  • 90083 - Leczenie aktywnej postaci łuszczycowego zapalenia stawów (ŁZS)
  • 90084 - Leczenie aktywnej postaci zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa (ZZSK)
  • 90105 - Leczenie spastyczności kończyny górnej i/lub dolnej po udarze mózgu z użyciem toksyny botulinowej typu A
  • 90148 - Leczenie chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową Ibrutynibem.

 skreślono programy lekowe o kodach:

  • 90134 - Leczenie pierwotnych niedoborów odporności (PNO) u pacjentów dorosłych z zastosowaniem immunoglobuliny ludzkiej normalnej podawanej z rekombinowaną hialuronidazą ludzką.
  • 90139 - leczenie spastyczności kończyny dolnej po udarze mózgu z użyciem toksyny botulinowej typu A
Wszystkie aktualności