Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat dla świadczeniodawców

19-01-2021

Od 1 stycznia 2021 r. prawo do korzystania z opieki zdrowotnej przysługuje osobom ubezpieczonym w Zjednoczonym Królestwie  wyłącznie na zasadach uregulowanych w dwóch dokumentach:

  • umowie wyjścia1),
  • umowie o handlu i współpracy2).

Aby potwierdzić swoje prawo do leczenia w Polsce, osoba uprawniona powinna legitymować się jednym z wymienionych dokumentów.

I. Globalna Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (GHIC)

11 stycznia 2021 r. Zjednoczone Królestwo wprowadziło Globalną Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (GHIC). Karta jest wydawana osobom, które mają prawo do niezbędnej opieki zdrowotnej na mocy umowy o handlu i współpracy i powinna być akceptowana przez polskich świadczeniodawców.

  • Karta GHIC dla mieszkańców Zjednoczonego Królestwa

Nowa karta GHIC ma czerwono-białe-niebieskie tło, które nawiązuje do flagi brytyjskiej, oraz hologram zabezpieczający w formie flagi brytyjskiej w prawym górnym rogu. Ma taką samą strukturę i pola informacyjne jak obecna brytyjska karta EKUZ, dzięki czemu będzie łatwa do rozpoznania.

Wzór graficzny Karty GHIC dla mieszkańców Zjednoczonego Królestwa

  • Karta GHIC dla mieszkańców Irlandii Północnej

Mieszkańcy Irlandii Północnej będą mieli możliwość wyboru alternatywnej wersji karty GHIC, która nie zawiera flagi brytyjskiej. Wydawanie karty z alternatywnym wzorem rozpocznie się w późniejszym terminie, a jej wzór zostanie udostępniony z wyprzedzeniem.

II. Europejskie Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ; ang. EHIC) pozostające w obiegu

  • Standardowa karta CRA EKUZ

Wzór graficzny Standardowej Karty CRA EKUZ

Karta CRA EKUZ jest wydawana osobom, które mają prawo do niezbędnej opieki zdrowotnej na mocy umowy o wystąpieniu. Karta zabezpieczona jest hologramem w formie flagi brytyjskiej oraz oznaczona wyróżnikiem „CRA” w białym polu tekstowym.

  • Studencka karta CRA EKUZ

Studenckie karty CRA EKUZ wyróżnia kod właściwy dla danego kraju w numerze identyfikacyjnym (PIN). Zgodnie z ustaleniami przejściowymi, zarówno karty oznaczone literami „PL”, jak i karty oznaczone kodem innego państwa członkowskiego powinny być akceptowane przez polskich świadczeniodawców.

Wzór graficzny Studenckiej Karty CRA EKUZ

  • Pozostałe karty EKUZ będące w obiegu

Dotychczasowe karty EKUZ pozostają ważne do wskazanej na nich daty i powinny być akceptowane. Karty nie mają hologramu zabezpieczającego. Na kartach wydanych przed 2020 r. w prawym górnym rogu znajdują się gwiazdy UE.

Wzór karty EKUZ Wzór karty EKUZ

III. Certyfikat Tymczasowo Zastępujący EKUZ

Nie zmienią się zasady dotyczące uprawnień wynikających z posługiwania się Certyfikatem tymczasowo zastępującym EKUZ. Osoby ubezpieczone w Zjednoczonym Królestwie, które nie mają EKUZ, będą mogły złożyć wniosek o Certyfikat (Provisional Replacement Certificate, PRC).

IV. Pozostałe uprawnienia w zakresie opieki zdrowotnej

Proces wydawania dokumentów S1 i S2 nie zmieni się. Oznacza to, że:

  1. Dokument S1/UK (wydawany w związku z pobytem stałym w Polsce) – oddział wojewódzki NFZ będzie rejestrował i wydawał na jego podstawie poświadczenie, które będzie okazywane u świadczeniodawcy.
  2. Dokument S2/UK (wydawany w związku z leczeniem planowanym w Polsce) – będzie okazywany u świadczeniodawcy.

 


Podstawa prawna

1) Umowa o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej.

2) Umowa o handlu i współpracy między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej, z jednej strony, a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, z drugiej strony.

 

Wszystkie aktualności