Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat dla świadczeniodawców

26-01-2021

W związku art. 102 ust. 5 pkt. 31 i 31a ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Centrala NFZ informuje, że dane dotyczące wielkości kwoty refundacji i pozostałych parametrów określonych w ustawie leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz jednostkowych wyrobów medycznych za okres styczeń-wrzesień 2020 r zostały opublikowane pod poniższym linkiem:

Komunikat o refundacji aptecznej / programach lekowych i chemioterapii za okres styczeń-wrzesień 2020

Wszystkie aktualności