Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat dla świadczeniodawców

25-02-2021

Narodowy Fundusz Zdrowia, rozszerzając zakres prowadzonych weryfikacji sprawozdań za wykonane usługi, wdraża nowe techniczne Centralne Warunki Walidacji i Centralne Reguły Weryfikacji. Nowe reguły wprowadzono w celu ujednolicenia zasad i kryteriów przeprowadzanych w OW NFZ sprawdzeń oraz umożliwienia Świadczeniodawcom uporządkowania sprawozdawczości, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Kod sprawdzenia

Nazwa sprawdzenia

Kod błędu

Komunikat błędu

50201085

Sprawdzenie czy daty wskazane na dokumencie oświadczenie nie wykraczają poza zakres czasowy zestawu świadczeń

50201085

Przekazane daty oświadczenia wykraczają poza zakres czasowy zestawu świadczeń

50601047

Sprawdzenie wymagalności podania kodu trybu przyjęcia pacjenta dla zestawów świadczeń ambulatoryjnych (swiadczenie/tryb) z wyłączeniami

50601047

Brak kodu trybu przyjęcia pacjenta dla zestawów świadczeń ambulatoryjnych

50601080

Sprawdzenie uzupełnienia danych o wpisie na listę oczekujących dla świadczeń S udzielonych w trybie planowym

50601080

Nie przekazano danych o wpisie do kolejki oczekujących

50601081

Sprawdzenie uzupełnienia danych o wpisie na listę oczekujących dla świadczeń A udzielonych w trybie planowym

50601081

Nie przekazano danych o wpisie do kolejki oczekujących

50601095

Sprawdzenie zgodności kodu trybu przyjęcia pacjenta w zależności od daty przyjęcia dla zestawów świadczeń szpitalnych

50601095

Przekazany tryb przyjęcia nie jest aktywny dla danego okresu

50601096

Sprawdzenie zgodności kodu trybu przyjęcia pacjenta w zależności od daty przyjęcia dla zestawów świadczeń szpitalnych

50601096

Przekazany tryb przyjęcia nie jest aktywny dla danego okresu

50601097

Sprawdzenie przekazania informacji o kwalifikacji do udzielenia świadczenia z uwzględnieniem wieku pacjenta (nfz:reh-stac/kwalifikacja)

50601097

Dla wykazanej pozycji rozliczeniowej nie przekazano informacji o kwalifikacji do udzielenia świadczenia

50601098

Sprawdzenie czy zostały przekazane dane o diagnozie psychologicznej dla pobytów/wizyt, dla których jest to wymagane

50601098

Dla wykazanej pozycji rozliczeniowej nie przekazano danych dotyczących diagnozy psychologicznej

50601099

Sprawdzenie czy przekazany kod kategorii problemu występuje w słowniku grup problemów w opiece psychiatrycznej

50601099

Przekazany kod kategorii problemu nie występuje w słowniku grup problemów w opiece psychiatrycznej

50811026

Sprawdzenie czasu wykonywania sesji w stosunku do czasu pracy psychoterapeuty, określonego w harmonogramie (potencjał deklarowany)

50811026

Liczba sprawozdanych sesji wykonanych przez psychoterapeutę przewyższa liczbę świadczeń możliwych do wykonania w czasie określonym w harmonogramie deklarowanym w tym dniu

51313022

Sprawdzenie przekazania czasu wykonania procedury kierunkowej dla JGP realizowanych w trybach nagłych

51313022

Przy procedurze kierunkowej @1 nie przekazano czasu wykonania

51601086

Sprawdzenie czy przekazany typ umowy oraz świadczenie uprawnia do zastosowania specjalnego rozliczenia (z uwzględnieniem okresu obowiązywania)

51601086

Typ umowy lub wykazane świadczenie jednostkowe nie uprawnia do zastosowania specjalnego rozliczenia

51601100

Sprawdzenie czy zastosowana współczynnik korygujący ze względu na tryb realizacji świadczenia (ICD9)

51601100

Nie zastosowano współczynnika korygującego

51607011

Sprawdzenie limitu wykonania kontrolnej porady specjalistycznej po zabiegu usunięcia zaćmy z uwzględnieniem umiejscowienia

51607011

Wykazano więcej niż jedną poradę kontrolną po usunięciu zaćmy (z uwzględnieniem umiejscowienia)

51609044

Sprawdzenie odstępu pomiędzy rehabilitacją a leczeniem szpitalnym zachowawczym

51609044

Brak wcześniejszej hospitalizacji z wymaganym ICD10 w wymaganym okresie

51609045

Sprawdzenie spełnienia warunku wykazania świadczeń koniecznych do rozliczenia weryfikowanego świadczenia (z uwzględnieniem krotności )

51609045

Świadczenie nie może być rozliczone z powodu braku co najmniej jednego świadczenia warunkującego jego rozliczenie lub nie został dochowany warunek krotności

51616027

Sprawdzenie poprawności realizacji świadczeń w ramach zlecenia (czy nie różne)

51616027

W ramach jednego skierowania wykazano różne świadczenia jednostkowe

51619023

Sprawdzenie unikalności przekazanego numeru zgody w ramach typu zgody dla pozycji rozliczeniowej

51619023

Ten sam numer zgody wykazano kilka razy w ramach tego samego typu zgody

51619036

Sprawdzenie czy identyfikatory zgód domyślnych są takie same jak typ zgody

51619036

Niepoprawny numer zgody (domyślnej)

51690110

Sprawdzenie poprawności atrybutu charakter zestawu świadczeń

51690110

Wykazano pozycję rozliczeniową z niepoprawną wartością atrybutu charakter zestawu

51690111

Sprawdzenie daty początku wykonania świadczenia, z datą złożenia deklaracji POZ

51690111

Brak deklaracji albo data wykonania świadczenia wcześniejsza od daty złożenia deklaracji POZ

 

Źródło: Departament Informatyki

Wszystkie aktualności