Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat dla świadczeniodawców

02-03-2021

W związku art. 102 ust. 5 pkt. 31 i 31a ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Centrala NFZ podaje do wiadomości informację o wielkości kwoty refundacji i pozostałych parametrów określonych w ustawie leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz jednostkowych wyrobów medycznych za okres styczeń-grudzień 2020 r.

Komunikat o refundacji aptecznej / programach lekowych i chemioterapii za okres styczeń-grudzień 2020

 

Wszystkie aktualności