Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat dla świadczeniodawców

24-03-2021

Informujemy, że od 1 kwietnia 2021 r. ulega zmianie sposób przekazania informacji o udzielaniu/nieudzielaniu świadczeń dla dzieci w komórce dla dorosłych.

Informacja ta, oprócz części statystycznej sprawozdania, będzie wymagana również w ramach sprawozdawania PWT. Zmiana została uwzględniona w wersji komunikatu LIOCZ 7.3.1. Jednocześnie informujemy, że dotychczas obowiązująca wersja komunikatu LIOCZ 7.3.0 będzie utrzymana w okresie przejściowym do końca kwietnia, w którym systemy oddziałowe będą umożliwiały import komunikatu LIOCZ w dotychczasowej i nowej wersji.

Zmiana uwzględniona jest w opisie interfejsu usługowego KOLCE 4.1 . Wersja komunikatu KOL 4.1 nie uległa zmianie 
 

Wszystkie aktualności