Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat dla świadczeniodawców

26-03-2021

Opublikowano nową wersję słownika ICD-9 w wersji 5.57

Zmiany wprowadzone w wersji 5.57 dotyczą dopisania następujących kodów procedur medycznych:

Kod

Nazwa

Data

obowiązywania

Y91

JGPato Grupa 1; Badania podstawowe

od 01.04.2021 r.

do 31.12.2021 r.

Y92

JGPato Grupa 2; Materiał nieonkologiczny, duży

od 01.04.2021 r.

do 31.12.2021 r.

Y93

JGPato Grupa 3; Materiał onkologiczny, mały

od 01.04.2021 r.

do 31.12.2021 r.

Y94

JGPato Grupa 4; Materiał onkologiczny, duży

od 01.04.2021 r.

do 31.12.2021 r.

Y95

JGPato Grupa 5; Materiał onkologiczny, specjalny

od 01.04.2021 r.

do 31.12.2021 r.

Y96

JGPato Grupa 6; Cytologia (bez cytologii ginekologicznej)

od 01.04.2021 r.

do 31.12.2021 r.

Y97

JGPato Grupa 7; Materiał śródoperacyjny

od 01.04.2021 r.

do 31.12.2021 r.

Y98

JGPato Grupa 8; Badanie kompleksowe

od 01.04.2021 r.

do 31.12.2021 r.

Powyższe procedury sprawozdawane są zgodnie z charakterystyką JGPato, stanowiącą załącznik nr 3 do rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie programu pilotażowego dotyczącego kompleksowych badań patomorfologicznych JGPato, przez świadczeniodawców, którzy zawarli umowę na realizację przedmiotowego programu pilotażowego.

 

Pliki do pobrania

Wszystkie aktualności