Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat dla świadczeniodawców

20-04-2021

Narodowy Fundusz Zdrowia, rozszerzając zakres prowadzonych weryfikacji sprawozdań za wykonane usługi, wdraża nowe techniczne Centralne Warunki Walidacji i Centralne Reguły Weryfikacji.

Nowe reguły wprowadzono w celu ujednolicenia zasad i kryteriów przeprowadzanych w OW NFZ sprawdzeń oraz umożliwienia Świadczeniodawcom uporządkowania sprawozdawczości, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

KOD SPRAWDZENIA

Sprawdzenie - nazwa

Kod błędu

Komunikat błędu

51701028

Sprawdzenie, czy dla świadczenia z katalogu 1n, 1t, 1l, 1m, 1j ..., daty początku i końca wykonania pozycji rozliczeniowej są sobie równe.

51701028

Data zakończenia pozycji rozliczeniowej nie jest równa dacie jej rozpoczęcia

 

 

Wszystkie aktualności