Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat dla świadczeniodawców

28-04-2021

Komunikat dla usługodawców realizujących endoprotezoplastyki stawowe w ramach Centralnej Bazy Endoprotezoplastyk 

Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że od 1 maja 2021 r. rozpoczyna się drugi etap pilotażu rejestru endoprotezoplastyk wdrażanego na podstawie przepisów rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 grudnia 2019 r. w sprawie rejestru endoprotezoplastyk (Dz. U. poz. 2409).

Do pilotażu przystępują wszyscy świadczeniodawcy z terenu sześciu oddziałów wojewódzkich NFZ (tj. małopolskiego mazowieckiego, pomorskiego, śląskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego OW NFZ) na terenie których odbywał się pierwszy etap pilotażu u wybranego świadczeniodawcy.

Drugi etap pilotażu prowadzony będzie do 30 czerwca 2021 r.  Dla wszystkich usługodawców zakładane jest  udostępnienie rejestru endoprotezoplastyk od 1 lipca 2021 r.

Do tego czasu świadczeniodawcy z terenu pozostałych oddziałów wojewódzkich NFZ wprowadzają dane dotyczące wykonanych endoprotezoplastyk stawowych do Centralnej Bazy Endoprotezoplastyk na tych samych zasadach jak obecnie.

Materiały i instrukcje dotyczące pracy w rejestrze endoprotezoplastyk otrzymają Państwo przed dniem uruchomienia przedmiotowego rejestru..

Wszystkie aktualności