Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat dla świadczeniodawców

11-05-2021

Narodowy Fundusz Zdrowia, rozszerzając zakres prowadzonych weryfikacji sprawozdań za wykonane usługi, wdraża nowe techniczne Centralne Warunki Walidacji i Centralne Reguły Weryfikacji. Nowe reguły wprowadzono w celu ujednolicenia zasad i kryteriów przeprowadzanych w OW NFZ sprawdzeń oraz umożliwienia Świadczeniodawcom uporządkowania sprawozdawczości, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Kod sprawdzenia

Nazwa sprawdzenia

Kod błędu

Komunikat błędu

50317031

Sprawdzenie zgodności rozliczanego świadczenia z wiekiem pacjenta w zależności od przyczyny

50317031

Wiek pacjenta niezgodny z dopuszczalnym dla tego świadczenia i rozpoznania

50501034

Sprawdzenie poprawności przekazania atrybutu zakazenie@przycz-kod

50501034

Niepoprawny atrybutu zakazenie@przycz-kod

50501035

Sprawdzenie poprawności przekazania atrybutu zakazenie@przycz-kod

50501035

Niepoprawny atrybutu zakazenie@przycz-kod

51001018

Sprawdzenie przekazania danych charakteryzujących rozpoznany nowotwór złośliwy

51001018

Nie przekazano informacji o stopniu zaawansowania nowotworu

51608054

Sprawdzenie liczby dni zabiegowych zrealizowanych w ramach fizjoterapii domowej

51608054

Przekroczony limit dni zabiegowych dla fizjoterapii ambulatoryjnej w roku kalendarzowym

51608057

Sprawdzenie liczby wykonanych świadczeń dla danego pacjenta między świadczeniodawcami, w stosunku do dopuszczalnego limitu świadczeń w danym okresie czasu (z uwzględnieniem wieku pacjenta)

51608057

Przekroczono limit wykonanych świadczeń dla danego pacjenta, z uwzględnieniem jego wieku

51608063

Sprawdzenie liczby wykonanych wizyt pielęgniarskich w hospicjum domowym

51608063

Liczba wizyt pielęgniarskich w tygodniu kalendarzowym jest mniejsza niż wymagana

51608061

Sprawdzenie liczby wykonanych porad lekarskich w hospicjum domowym

51608061

Liczba porad lekarskich w miesiącu jest mniejsza niż wymagana

51608062

Sprawdzenie liczby wykonanych porad lekarskich w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym / opiekuńczo-leczniczym

51608062

Liczba porad lekarskich w tygodniu kalendarzowym jest mniejsza niż wymagana

51690112

Sprawdzenie spełnienia warunku wykazania świadczenia koniecznego do rozliczenia weryfikowanego świadczenia w ramach zestawu świadczeń

51690112

Świadczenie nie może być rozliczone z powodu braku sprawozdanego świadczenia warunkującego jego rozliczenie,  w ramach tego samego zestawu świadczeń

51690113

Sprawdzenie czy zastosowano kod specjalnego rozliczenia

51690113

Nie zastosowano kodu specjalnego rozliczenia

51690114

Sprawdzenie czy zastosowano specjalne rozliczenie dla świadczeniodawców PSZ

51690114

Nie zastosowano obowiązującego kodu specjalnego rozliczenia

 

Wszystkie aktualności