Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat dla świadczeniodawców

17-05-2021

Informujemy, że w związku z koniecznością weryfikowania uprawień do świadczeń przez świadczeniodawców realizujących umowę o udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne i jawnego wskazywania dokumentu, na podstawie którego będzie refundowany wyrób medyczny, od dnia 18 maja 2021 wdrożona zostanie zmiana w Portalu AP-ZZ.

Podczas pobierania zlecenia do realizacji nie będą automatycznie podpowiadane informacje o potwierdzeniu prawa do świadczeń zawarte na zleceniu.

Świadczeniodawcy realizujący zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne będą zobligowani, podczas realizacji, do zweryfikowania i wprowadzenia w systemie informacji o potwierdzeniu prawa do świadczeń świadczeniobiorców, dla których wystawiono zlecenie na zaopatrzenie.

Dodatkowo, w przypadku wystawiania zlecenia zaopatrzenia na sprzęt stomijny określony w grupie P lp. 99, w systemie AP-ZZ będzie „podpowiadana” liczba sztuk wynikająca z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2017 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1555, z późn. zm.) w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie.

Wszystkie aktualności