Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat dla świadczeniodawców

17-05-2021

W nawiązaniu do komunikatu opublikowanego w dniu 4 maja 2021 r., informującego o konieczności sprawozdawania danych o godzinie przyjęcia i wypisu pacjenta leczonego w ramach świadczeń jednodniowych informuję, że w dniu 14 maja 2021 r. zostało opublikowane zarządzenie nr 91/2021/DGL Prezesa NFZ zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia.

Wprowadza ono zmiany polegające między innymi na przywróceniu możliwości realizacji świadczeń na zasadach obowiązujących do dnia 31 marca 2021 r. Tym samym zaktualizowany został katalog świadczeń i zakresów 1e określający katalog świadczeń podstawowych poprzez usunięcie produktów:

  • 5.08.05.0000206 - hospitalizacja jednodniowa powyżej 6 godzin, oraz
  • 5.08.05.0000207 - hospitalizacja jednodniowa do 6 godzin.

Wobec powyższego informuję, że przekazywanie dodatkowych parametrów w komunikacie sprawozdawczym XML SWIAD ,tj. godziny przyjęcia i godziny wypisu pacjenta w elemencie: dane- swiadczenia, atrybut: czas-przyj oraz czas-wypis nie będzie wymagane.

Wszystkie aktualności