Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat dla świadczeniodawców

28-05-2021

Narodowy Fundusz Zdrowia, rozszerzając zakres prowadzonych weryfikacji sprawozdań za wykonane usługi, wdraża nowe techniczne Centralne Warunki Walidacji i Centralne Reguły Weryfikacji. Nowe reguły wprowadzono w celu ujednolicenia zasad i kryteriów przeprowadzanych w OW NFZ sprawdzeń oraz umożliwienia Świadczeniodawcom uporządkowania sprawozdawczości, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Kod sprawdzenia

Nazwa sprawdzenia

Kod błędu

Komunikat błędu

50317033

Sprawdzenie zgodności wieku pacjenta w stosunku do zakresów świadczeń (dla PSZ-ryczałt)

50317033

Nieprawidłowy wiek pacjenta dla świadczeń wykazywanych w ryczałcie PSZ

51607012

Sprawdzenie wystąpienia świadczeń jednostkowych ze względu na dzień hospitalizacji

51607012

Przekroczono dopuszczalny okres hospitalizacji dla świadczenia jednostkowego

51619037

Sprawdzenie przekroczenia limitu kwotowego zgody indywidualnej

51619037

Przekroczony został limit kwotowy zgody indywidualnej o podanym numerze

51619038

Sprawdzenie przekroczenia limitu kwotowego zgody indywidualnej, z uwzględnieniem dodatkowych współczynników dla świadczeniodawców PSZ- zakresy wyodrębnione poza ryczałt

51619038

Przekroczony został limit kwotowy zgody indywidualnej o podanym numerze, z uwzględnieniem współczynników

52715012

Sprawdzenie, wartości pozycji rozliczeniowej w przypadku produktów leczniczych stosowanych zarówno w chemioterapii i programach lekowych oraz w innych świadczeniach (dane-poz-chem) – świadczeniodawcy poza siecią PSZ

52715012

Sprawozdana wartość świadczenia jednostkowego nie wynika z wartości produktu/ leku przekazanej dla danej pozycji faktury zakupowej w fzx

52715013

Sprawdzenie czy dla sprawozdanego produktu/leku krotność świadczenia nie jest większa od wynikającej z wartości pozycji faktury, z którą związana jest pozycja rozliczeniowa - świadczeniodawcy PSZ w zakresach wyodrębnionych poza ryczałt

52715013

Sprawozdana wartość świadczenia jednostkowego nie wynika z wartości produktu/ leku przekazanej dla danej pozycji faktury zakupowej w fzx

52715014

Sprawdzenie zgodności wartości sprawozdanego leku z urzędową ceną zbytu

52715014

Przekazana wartość produktu /leku nie jest adekwatna do możliwej do rozliczenia wg ceny urzędowej zbytu

50314073

Sprawdzenie tytułu uprawnienia pacjenta = ZA ze zbiorem dopuszczalnych kodów ICD10 dla tego uprawnienia (z uwzględnieniem umowy 19/4)

50314073

Brak ICD10 warunkującego tytułu uprawnienia = ZA

 

 

 

 

 

Wszystkie aktualności