Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat dla świadczeniodawców

07-06-2021

Narodowy Fundusz Zdrowia, rozszerzając zakres prowadzonych weryfikacji sprawozdań za wykonane usługi, aktualizuje Centralne Warunki Walidacji i Centralne Reguły Weryfikacji dedykowane pilotażowi POZ PLUS. Aktualizacja dotyczy dodania 4 nowych sprawdzeń weryfikacyjnych.

 

Kod sprawdzenia

Nazwa sprawdzenia

Kod błędu

Komunikat błędu

52390026

Sprawdzenie limitu świadczeń wykonanych w ramach programu zarządzania chorobą

52390026

Przekroczono limit świadczeń

52390031

Sprawdzenie limitu świadczeń wykonanych w ramach programu zarządzania chorobą w kontekście wielochorobowości 5.01.01.9000032 (porada kompleksowa)

52390031

Przekroczono limit świadczeń dla danej liczby grup dziedzinowych

52390032

Sprawdzenia czy wizyta edukacyjna została sprawozdana po wcześniejszym sprawozdaniu wymaganych świadczeń (DMP)

52390032

Dla danej pozycji rozliczeniowej nie sprawozdano wcześniejszych świadczeń zależnych

52390033

Sprawdzenie czy zostały zachowane odstępy czasowe przy rozliczeniu świadczeń (DMP)

52390033

Dla danej pozycji rozliczeniowej odstęp czasowy pomiędzy świadczeniami został przekroczony

 

 

Wszystkie aktualności