Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat dla świadczeniodawców

15-06-2021

Komunikat dla usługodawców realizujących endoprotezoplastyki stawowe w ramach  Rejestru endoprotezoplastyk (dawna Centralna Baza Endoprotezoplastyk)

Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że Centralna Baza Endoprotezoplastyk została dostosowana do wymogów rejestru endoprotezoplastyk wprowadzonego rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 3 grudnia 2019 r. w sprawie rejestru endoprotezoplastyk (Dz. U. poz. 2409). Wobec powyższego z dniem 1 lipca 2021 r. przestaje funkcjonować nazwa „Centralna Baza Endoprotezoplastyk”, aktualna nazwa aplikacji brzmi „Rejestr endoprotezoplastyk”.

Wszystkie aktualności