Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat dla świadczeniodawców

15-06-2021

Komunikat dla usługodawców realizujących endoprotezoplastyki stawowe w ramach Rejestru endoprotezoplastyk (dawna Centralna Baza Endoprotezoplastyk).

Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że od 1 lipca 2021 r. wszyscy usługodawcy wykonujący zabiegi endoprotezoplastyki stawowej są zobowiązani do rozliczania wykonanych świadczeń endoprotezoplastyki stawowej w Rejestrze endoprotezoplastyk zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 grudnia 2019 r. w sprawie rejestru endoprotezoplastyk (Dz. U. poz. 2409).

Materiały i instrukcje dotyczące pracy w Rejestrze endoprotezoplastyk otrzymają Państwo od pracowników oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia zgodnie z miejscem udzielania świadczeń do 21 czerwca 2021 r.

Dane i identyfikatory, o których mowa w § 5 ww. rozporządzenia , powinny być przekazane do rejestru przez usługodawcę za  pośrednictwem dedykowanego systemu teleinformatycznego, o którym mowa w § 3, w terminie do 10. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zakończono hospitalizację usługobiorcy, tj. dane za lipiec powinny być przekazane do 10. sierpnia 2021 r. przez wszystkich usługodawców.

 

Wszystkie aktualności