Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat dla świadczeniodawców

21-06-2021

W nawiązaniu do komunikatu z dnia 1 czerwca 2021 r. w spawie wdrożenia nowej wersji usług na środowisko testowe https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/komunikat-dla-swiadczeniodawcow-oraz-dostawcow-oprogramowania,7996.html przypominamy, że udostępniona została możliwość samodzielnego tworzenia zleceń testowych na potrzeby testowania pobierania i realizacji zleceń. Zlecenia można wygenerować w systemie testowym AP-ZZ https://test-ezwm.nfz.gov.pl/ap-zz-test wykorzystując te same dane logowania.

Na potrzeby testów przygotowane zostały również identyfikatory testowe – NPWZ lekarza wystawiającego i PESEL asystenta medycznego, dla których pomijane są sprawdzenia poprawności i zgodności danych.

Na środowisku testowym wyłączona została weryfikacja prawa do świadczeń  eWUŚ. Aby zlecenie uzyskało wynik pozytywny konieczne będzie uzupełnienie informacji o oświadczeniu albo innym dokumencie potwierdzającym prawo do świadczeń.

W celu otrzymania identyfikatorów testowych prosimy o kontakt na adres w tytule wpisując „testowy NPWZ/PESEL”.

 

 

Wszystkie aktualności