Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat dla świadczeniodawców

09-07-2021

Od lipca 2021 roku zmienia się słownik świadczeń, które podlegają sprawozdawczości komunikatem XML.

Na czym polegają zmiany

Od 1 lipca 2021 roku:

1) dodano programy lekowe, którym przypisano kody:

  • 90174 – leczenie choroby Cushinga;,
  • 90175 - leczenie pacjentów z postępującym, miejscowo zaawansowanym lub z przerzutami, zróżnicowanym (brodawkowatym/pęcherzykowym/oksyfilnym - z komórek Hürthle’a) rakiem tarczycy, opornym na leczenie jodem radioaktywnym;
  • 90176 - leczenie cukrzycowego obrzęku plamki (DME);

2) zmieniono nazwę programu lekowego o kodzie:

  • 90059 – leczenie niedrobnokomórkowego lub drobnokomórkowego raka płuca

Udostępniamy  zaktualizowany słownik w formie plików.xlsx.

Słownik świadczeń, które podlegają sprawozdawczości komunikatem danych o harmonogramach przyjęć/listach oczekujących

 

Wszystkie aktualności