Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat dla świadczeniodawców

08-09-2021

Od września 2021 roku zmienia się słownik świadczeń, które podlegają sprawozdawczości komunikatem XML.

Na czym polegają zmiany:

Od 1 września 2021 roku:

 1) dodano programy lekowe, którym przypisano kody:

  • 90177 - Leczenie zapobiegawcze chorych z nawracającymi napadami dziedzicznego obrzęku naczynioruchowego o ciężkim przebiegu;
  • 90178 - Leczenie pacjentów z chorobą Wilsona;

2) przywrócony został program lekowy:

  • 90109 -  Leczenie chorych na wczesnodziecięcą postać cystynozy nefropatycznej;

3) zmieniono nazwę programu lekowego o kodzie:

  • 90176 - Leczenie chorych na cukrzycowy obrzęk plamki (DME);

Udostępniamy  zaktualizowany słownik w formie plików.xlsx.

Słownik świadczeń, które podlegają sprawozdawczości komunikatem danych o harmonogramach przyjęć/listach oczekujących

Wszystkie aktualności