Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat dla świadczeniodawców

09-11-2021

Od listopada 2021 roku zmienia się słownik świadczeń, które podlegają sprawozdawczości komunikatem XML.

Na czym polegają zmiany:

Od 1 listopada 2021 roku:

1) dodano programy lekowe, którym przypisano kody:

  • 90179 - Leczenie amifamprydyną pacjentów z zespołem miastenicznym Lamberta-Eatona;
  • 90180 - Leczenie chorych z ciężką postacią atopowego zapalenia skóry;
  • 90181 - Leczenie chorych na zaawansowanego raka kolczystokomórkowego skóry cemiplimabem;
  • 90182 - Leczenie pacjentów z autosomalnie dominującą postacią zwyrodnienia wielotorbielowatego nerek;
  • 90183 - Leczenie dorosłych chorych na ciężką anemię aplastyczną;

2) zmieniono nazwę programu lekowego o kodzie:

  • 90158 – Leczenie chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową wenetoklaksem lub wenetoklaksem w skojarzeniu z rytuksymabem na Leczenie chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową wenetoklaksem;

Udostępniamy  zaktualizowany słownik w formie plików.xlsx.

Wszystkie aktualności