Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat dla świadczeniodawców

30-12-2021

Komunikat dotyczący sprawozdawczości przekazywanej za pomocą komunikatu SWIAD w ramach elementu nfz:modyfikator

Element nfz:modyfikator należy wykazywać przy sprawozdawaniu wszystkich rodzajów świadczeń rozliczanych Jednorodnymi Grupami Pacjentów (JGP), dla których opublikowano słownik: Kody modyfikatorów taryfy jgp na stronie centralnych zasobów słownikowych NFZ: https://slowniki.nfz.gov.pl/ w zakładce Słownik modyfikatorów taryf JGP. Aktualnie dotyczy to zarówno świadczeń w rodzaju leczenie szpitalne (JGP.SZP) z katalogu 1a, jak również świadczeń w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna (JGP.AOS) z katalogu 1s.

Element nfz:modyfikator należy wykazywać zgodnie z okresami stosowania poszczególnych modyfikatorów taryf tj. zgodnie z okresami wskazanymi w słowniku publikowanym na ww. stronie centralnych zasobów słownikowych NFZ. W przypadku JGP.AOS należy wykazywać ten element dla świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych od dnia 1 listopada 2021 r.

Źródło: Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej

Wszystkie aktualności