Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat dla świadczeniodawców

10-06-2022

Uwzględniając zgłaszane uwagi przedstawiamy wytyczne dotyczące sprawozdawania świadczeń z zakresu RDTL1)

Przy sprawozdawaniu produktu: 5.61.01.0000002 - PRODUKT LECZNICZY W RAMACH RATUNKOWEGO DOSTĘPU DO TECHNOLOGII LEKOWEJ W APLIKACJI CBWiD prosimy o podawanie identyfikatora cyklu, unikalnego dla poszczególnych cykli leczenia pacjenta (taki sam dla każdego podania leku w cyklu). Jeżeli leczenie jest ograniczone do jednego podania nie zwalnia to świadczeniodawcy z obowiązku podania tego identyfikatora. 

typ = C
id-sesji = unikalny dla cyklu

5 nfz:sesja   0-1   Dodatkowe dane rejestrowane w związku z koniecznością grupowania świadczeń. Element grupuje pacjentów w ramach sesji lub świadczenia danego pacjenta udzielone w ramach danego cyklu leczenia, procesu diagnostycznego, procesu terapeutycznego.
id-inst 0-1 do 38 znaków Identyfikator wyróżniający instalację systemu u świadczeniodawcy, w której została zarejestrowana niniejsza grupa świadczeń Podawany obligatoryjnie, jeśli identyfikator instalacji jest inny od przekazanego w atrybucie „//komunikat/swiadczeniodawca/@id‑inst”
typ 1 1 znak Wyróżnik grupowania Wartości:
S – sesja
C – cykl
D – proces diagnostyczny
T – proces terapeutyczny
V – transport COVID
id-sesji 1 liczba (10,0) Jednoznaczny identyfikator w ramach instalacji świadczeniodawcy i typu //sesja/@typ  
data-zak 0-1 data Data zakończenia sesji lub cyklu leczenia lub procesu Nie dotyczy wartości V – transport COVID

 


1) Zarządzenie Nr 27/2022/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 10 marca 2022r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych warunków umów w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczania świadczeń opieki zdrowotne

Wszystkie aktualności