Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat dla świadczeniodawców

11-07-2022

Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 czerwca 2022 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, (Dz. Urz. Min. Zdr. 2022.65) od 1 lipca 2022 roku zmieniają się słowniki świadczeń, które podlegają sprawozdawczości zarówno komunikatem XML jak i w aplikacji AP-KOLCE

Na czym polegają zmiany:

Od 1 lipca 2022 roku:

Zmieniono nazwy następujących programów lekowych:

 • 90054 - leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu B na - leczenie chorych na przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby typu B;
 • 90082 - leczenie aktywnej postaci reumatoidalnego zapalenia stawów i młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów na - leczenie chorych z aktywną postacią reumatoidalnego zapalenia stawów i młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów;
 • 90083 - leczenie aktywnej postaci łuszczycowego zapalenia stawów (ŁZS) na - leczenie chorych z aktywną postacią łuszczycowego zapalenia stawów (ŁZS);
 • 90084 - leczenie aktywnej postaci zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa (ZZSK) na - leczenie chorych z aktywną postacią zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa (ZZSK);
 • 90087 - leczenie wtórnej nadczynności przytarczyc u pacjentów hemodializowanych – na leczenie wtórnej nadczynności przytarczyc u pacjentów leczonych nerkozastępczo dializami;
 • 90131 - leczenie aktywnej postaci ziarniniakowatości z zapaleniem naczyń (GPA) lub mikroskopowego zapalenia naczyń (MPA) na - leczenie chorych na aktywną postać ziarniniakowatości z zapaleniem naczyń (GPA) lub mikroskopowe zapalenie naczyń (MPA);
 • 90142 - leczenie wrodzonych zespołów autozapalnych na - leczenie pacjentów z wrodzonymi zespołami autozapalnymi;
 • 90126 - leczenie neowaskularnej (wysiękowej) postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (AMD) na - leczenie pacjentów z chorobami siatkówki;
 • 90127 - leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C terapią bezinterferonową na - leczenie terapią bezinterferonową chorych na przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby typu C;

Dodano następujące programy lekowe:

 • 90187 - leczenie pacjentów z idiopatyczną wieloogniskową chorobą Castlemana;
 • 90188 - stosowanie letermowiru w celu zapobiegania reaktywacji cytomegalowirusa (CMV) i rozwojowi choroby u dorosłych, seropozytywnych względem CMV pacjentów, którzy byli poddani zabiegowi przeszczepienia allogenicznych krwiotwórczych komórek macierzystych;
 • 90189 - profilaktyczne leczenie chorych na migrenę przewlekłą;
 • 90190 - zapobieganie powikłaniom kostnym u dorosłych pacjentów z zaawansowanym procesem nowotworowym obejmującym kości z zastosowaniem denosumabu;
 • 90191 - leczenie nintedanibem choroby śródmiąższowej płuc związanej z twardziną układową;

Usunięto programy lekowe:

 • 90125 - leczenie parykalcytolem wtórnej nadczynności przytarczyc u pacjentów hemodializowanych;
 • 90176 - leczenie chorych na cukrzycowy obrzęk plamki (DME);
Wszystkie aktualności