Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat dla świadczeniodawców

24-08-2022

Narodowy Fundusz Zdrowia udostępnia zaktualizowaną dokumentację komunikatów XML (wersja 3) umożliwiających przekazanie danych (karty badania profilaktycznego i wyników badań) z aplikacji gabinetowej świadczeniodawcy do SIMP w postaci plików XML w związku z wprowadzonymi zmianami w Programie Profilaktyki Chorób Układu Krążenia (CHUK), na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 czerwca 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2022 r. poz. 1355) oraz zarządzenia Nr 79/2022/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna.

Komunikat w wersji 3 uwzględnia zmiany które weszły od 01.07.2022 r. i obsługuje badania z datą pierwszej wizyty wcześniejszą od 2022-07-01, jak i późniejszą lub równą 2022-07-01. W zależności od daty pierwszej wizyty wymagane są różne dane.

Komunikat w wersji 2 obsługuje tylko badania z datą pierwszej wizyty wcześniejszą od 2022-07-01.

Jednocześnie przekazujemy aktualną specyfikację protokołu komunikacji pomiędzy Systemem Informatycznym Monitorowania Profilaktyki (SIMP) a dowolnym, innym systemem informatycznym świadczeniodawcy, realizowanej przy pomocy usług sieciowych typu SOAP oraz RESTful za pośrednictwem sieci Internet. Nowa metoda weryfikuj w usłudze sieciowej csm-wss  służy do weryfikacji uprawnień pacjentki do programu profilaktycznego raka szyjki macicy, raka piersi i ChUK oraz weryfikacji czy pacjentka przebywa na kwarantannie.

Źródło: Departament Informatyki

Wszystkie aktualności