Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat dla świadczeniodawców

05-09-2022

Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 22 sierpnia 2022 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, (Dz. Urz. Min. Zdr. 2022.90) od 1 września 2022 roku zmienia się słownik procedur XML.

Na czym polegają zmiany od 1 września 2022 roku:

Zmieniono nazwy następujących programów lekowych:

  • 90107 - leczenie czerniaka skóry lub błon śluzowych na - leczenie chorych na czerniaka skóry lub błon śluzowych;
  • 90157 - leczenie rdzeniowego zaniku mięśni na - leczenie chorych na rdzeniowy zanik mięśni;
  • 90163 - leczenie przewlekłej pokrzywki spontanicznej na - leczenie chorych z przewlekłą pokrzywką spontaniczną;

Dodano nowe programy lekowe:

  • 90192 - leczenie chorych na gruźlicę lekooporną (MDR/XDR)
  • 90193 - odczulanie wysoko immunizowanych dorosłych potencjalnych biorców przeszczepu nerki;
Wszystkie aktualności