Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat dla świadczeniodawców

14-11-2022

Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 października 2022 r.w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, od 1 listopada 2022 roku zmienia się słownik procedur XML oraz słownik świadczeń AP-KOLCE.

Na czym polegają zmiany od 1 listopada 2022 roku:

Zmieniono nazwy następujących programów lekowych:

 • 90053 - Leczenie chorych na stwardnienie rozsiane,
 • 90106 - Leczenie chorych na zaawansowanego raka przełyku i żołądka,
 • 90109 - Leczenie chorych na cystynozę nefropatyczną,
 • 90141 - Leczenie pacjentów z gruczolakorakiem trzustki,
 • 90156 - Leczenie pacjentów z zaburzeniami lipidowymi,
 • 90174 - Leczenie pacjentów z chorobą Cushinga;

Dodano nowe programy lekowe:

 • 90194 - Leczenie pacjentów ze spektrum zapalenia nerwów wzrokowych i rdzenia kręgowego (NMOSD),
 • 90195 - Leczenie pacjentów z nowotworami neuroendokrynnymi układu pokarmowego z zastosowaniem radiofarmaceutyków,
 • 90196 - Leczenie wspomagające zaburzeń cyklu mocznikowego,
 • 90197 - Leczenie pacjentów z rakiem urotelialnym,

Usunięto program lekowy:

 • 90094 - Leczenie stwardnienia rozsianego po niepowodzeniu terapii lekami pierwszego rzutu lub szybko rozwijającej się ciężkiej postaci stwardnienia rozsianego lub pierwotnie postępującej postaci stwardnienia rozsianego.
Wszystkie aktualności